Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας

Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας ιδρύθηκε το 1993 και είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μεταξύ των μελών της συγκαταλέγονται πολίτες από ένα πλήθος επιστημονικών / επαγγελματικών πεδίων (νομική, γεωλογία, δασολογία, ιατρική, πολιτικές επιστήμες, εκπαίδευση, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική, γεωπονική κλπ).

Στόχοι - Φιλοσοφία

  • Η Προστασία του περιβάλλοντος της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση (πολιτών και μελών).
  • Η διεκδίκηση με νόμιμο τρόπο.
  • Η πολιτική με την ευρεία έννοια δράση, η εθελοντική συμμετοχή, η συλλογική  (καταστατική) λειτουργία.

 

Προτεραιότητες – Δράση

  • Ιεράρχηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της ευρύτερης περιοχής, δημιουργία ομάδων εργασίας. Ανάλυση, ανάδειξη, προτάσεις, διεκδίκηση.
  • Διαρκής διεκδίκηση σε ζητήματα ευνομίας, πληροφόρησης του κοινού και διαφάνειας. Αν και το τεκμηριωμένο περιβαλλοντικό έλλειμμα δεν αποδίδεται εξ ολοκλήρου στη διοίκηση, θεωρούμε ότι η εξυγίανση του περιβαλλοντικού διοικητικού μηχανισμού, είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα.
  • Αναζήτηση της πολιτικής δράσης, με την ευρεία έννοια, της ευαισθητοποίησης και κριτικής ενεργοποίησης του κοινού. Της αμφίδρομης πρόσβασης προς το κοινό μέσω και της αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων. Της συμμετοχής και της σύμπραξης τοπικά (π.χ. Φόρουμ Πρέβεζας, ΚΕΠΚΑ Πρέβεζας, Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού, Ανθρώπολις κλπ), πανελλήνια (ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΕΚΠΑΖ) και διεθνώς (Legambiente, Natura Opava).

 

Θεωρούμε ότι το δίλημμα ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος αφορά το παρελθόν. Τη δήθεν «σύγκρουση» αυτή, επιλύουν το Σύνταγμα, η Εθνική και η Κοινοτική Νομοθεσία, σε διαλεκτική σχέση με την κοινωνία και τους φορείς της. Κάτι διαφορετικό μπορεί να υποκρύπτει σκοπιμότητες και εκλαμβάνεται ως λαϊκισμός.

Στην προάσπιση του περιβάλλοντος δεν αναγνωρίζουμε αυθεντίες, ούτε την (θεσμική ή μη) υπεροχή κανενός. Δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές», «εφευρέσεις» και «εφευρήματα», ούτε και περιβαλλοντικοί «σωτήρες». Τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου μας και ιδιαίτερα του Αμβρακικού Κόλπου είναι γνωστά και καταγεγραμμένα, όπως και οι ανεπάρκειες. Στις μέρες μας, άλλες διαπιστώσεις δε χωρούν. Είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις».

Κρινόμαστε όλοι, μα πρωτίστως όσοι αποφασίζουν, νομοθετούν, διοικούν. Καιρός για δράση!