Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας

Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας ιδρύθηκε το 1993. Μεταξύ των μελών της συγκαταλέγονται πολίτες από ένα πλήθος επιστημονικών / επαγγελματικών πεδίων (νομική, γεωλογία, δασολογία, ιατρική, πολιτικές επιστήμες, εκπαίδευση, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική, γεωπονική κλπ).

Στόχοι - Φιλοσοφία

  • Η Προστασία του περιβάλλοντος της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση (πολιτών και μελών).
  • Η διεκδίκηση με νόμιμο τρόπο.
  • Η πολιτική με την ευρεία έννοια δράση, η εθελοντική συμμετοχή, η συλλογική  (καταστατική) λειτουργία.

 

Προτεραιότητες – Δράση

  • Ιεράρχηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της ευρύτερης περιοχής, δημιουργία ομάδων εργασίας. Ανάλυση, ανάδειξη, προτάσεις, διεκδίκηση.
  • Διαρκής διεκδίκηση σε ζητήματα ευνομίας, πληροφόρησης του κοινού και διαφάνειας. Αν και το τεκμηριωμένο περιβαλλοντικό έλλειμμα δεν αποδίδεται εξ ολοκλήρου στη διοίκηση, θεωρούμε ότι η εξυγίανση του περιβαλλοντικού διοικητικού μηχανισμού, είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα.
  • Αναζήτηση της πολιτικής δράσης, με την ευρεία έννοια, της ευαισθητοποίησης και κριτικής ενεργοποίησης του κοινού. Της αμφίδρομης πρόσβασης προς το κοινό μέσω και της αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων. Της συμμετοχής και της σύμπραξης τοπικά (π.χ. Φόρουμ Πρέβεζας, ΚΕΠΚΑ Πρέβεζας, Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού, Ανθρώπολις κλπ), πανελλήνια (ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΕΚΠΑΖ) και διεθνώς (Legambiente, Natura Opava).

 

Θεωρούμε ότι το δίλημμα ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος αφορά το παρελθόν. Τη δήθεν «σύγκρουση» αυτή, επιλύουν το Σύνταγμα, η Εθνική και η Κοινοτική Νομοθεσία, σε διαλεκτική σχέση με την κοινωνία και τους φορείς της. Κάτι διαφορετικό μπορεί να υποκρύπτει σκοπιμότητες και εκλαμβάνεται ως λαϊκισμός.

Στην προάσπιση του περιβάλλοντος δεν αναγνωρίζουμε αυθεντίες, ούτε την (θεσμική ή μη) υπεροχή κανενός. Δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές», «εφευρέσεις» και «εφευρήματα», ούτε και περιβαλλοντικοί «σωτήρες». Τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου μας και ιδιαίτερα του Αμβρακικού Κόλπου είναι γνωστά και καταγεγραμμένα, όπως και οι ανεπάρκειες. Στις μέρες μας, άλλες διαπιστώσεις δε χωρούν. Είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις».

Κρινόμαστε όλοι, μα πρωτίστως όσοι αποφασίζουν, νομοθετούν, διοικούν. Καιρός για δράση! 

Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας”, που εδρεύει στην Πρέβεζα
_________________________________________________________________


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Επωνυμία, έδρα. Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Πρέβεζα και με την επωνυμία “Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας”.

Άρθρο 2. Σφραγίδα. Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία του και στο μέσο εικονίζεται cerocoma prevezensis πάνω σε φύλλο βελανιδιάς.

Άρθρο 3. Σκοποί, μέσα. 1. Σκοποί τής εταιρίας είναι η χωρίς επιδίωξη κέρδους :
α. αναζήτηση, ανακάλυψη και καταγραφή των περιβαλλοντικών αξιών στην ευρύτερη περιοχή τής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
β. ανάδειξη και προβολή αυτών των αξιών, με απώτερη επιδίωξη την ευαισθητοποίηση του κόσμου σ’ αυτές, ώστε να εκτιμηθούν αρκούντως και να διαφυλαχθούν, με αποτέλεσμα μια καλύτερη ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο αυτών (ένας τρόπος ανάδειξης και προβολής τους είναι ο οικοτουρισμός),
γ. αναζήτηση και καταγραφή παραμέτρων που καθορίζουν την έννοια της ποιότητας ζωής και η δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων και των απόψεων της Εταιρείας,
δ. ενεργητική παρέμβαση για την προστασία αυτών των αξιών και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου,
ε. πώληση εντύπων περιβαλλοντικού περιεχομένου.
2. α. Ως “περιβαλλοντικές αξίες” νοούνται όλα εκείνα τα στοιχεία του χώρου που μας περιβάλλει και που η καλή τους κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι για παράδειγμα η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών, η ποικιλία των έμβιων όντων και η σχετιζόμενη με αυτά ισορροπία των οικοσυστημάτων. Μπορούν όμως να λογιστούν ως περιβαλλοντικές αξίες και στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες και μοναστήρια, παραδοσιακά ιχθυοτροφεία και συναφείς εγκαταστάσεις και κάθε μνημείο ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία δεν ήρθε σε σύγκρουση με τις κατά τόπους περιβαλλοντικές αξίες, αλλά αντίθετα προήγαγε φιλικές προς αυτές πρακτικές.
β. Ως “οικοτουρισμός” νοείται μια ειδική μορφή περιηγήσεων, όπου οι περιηγούμενοι βιώνουν ενεργά τις περιβαλλοντικές αξίες.
γ. Ως “ποιότητα ζωής” νοείται η διαβίωση κάτω από, κατά το δυνατόν, ευνοϊκότερες συνθήκες όσον αφορά τα υλικά και τα πνευματικά στοιχεία που περνούν στο σώμα και το πνεύμα μας: νερό που πίνουμε, αέρα που αναπνέουμε, τροφή που τρώμε, φυσικό περιβάλλον που μετέχουμε, αλλά και μορφωτικές, παιδαγωγικές και πνευματικές επιδράσεις - επιρροές από τον εκτός του εαυτού μας κόσμο. Η έννοια της “ποιότητας” των αγαθών στη ζωή νοείται ως μια αναγκαία, λογικά υπολογισμένη ποσότητα απαραίτητων αγαθών και όχι ως ένας υπέρμετρος, υπερτροφοδοτούμενος και κατευθυνόμενος υπερκαταναλωτισμός, ο οποίος, ναι μεν οδηγεί σε υπερεπάρκεια προϊόντων, αλλά παράλληλα θίγει σοβαρές παραμέτρους της ζωής, επηρεάζοντας τελικά αρνητικά την ποιότητα και αυτών των προϊόντων.
3. Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως  οι παρακάτω:
α. Συγκέντρωση στοιχείων, όπως φωτογραφίες, έντυπο υλικό, κινηματογραφικές ταινίες, ηχογραφήσεις και ό,τι άλλο συναφές, που αφορούν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον τής περιοχής δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Δημιουργία ειδικού αρχείου στα γραφεία της Εταιρείας, το οποίο θα προσφέρεται για μελέτη στους ενδιαφερόμενους.
β. Διοργάνωση διερευνητικών εκδρομών ή εξορμήσεων καταγραφής περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών. Οι εκδρομές αυτές θα έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στη διάρκειά τους θα φωτογραφίζεται ο χώρος ενδιαφέροντος και θα διενεργούνται μετρήσεις, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, των σημαντικών περιβαλλοντικών στοιχείων, όπως η ρύπανση του νερού, η καταστροφή φυσικών βιοτόπων κ.ά. Τα στοιχεία αυτά θα εκτίθενται σε πρόσφορο χώρο και θα αρχειοθετούνται για μελλοντική χρήση. Κατά τη διάρκεια των εκδρομών αυτών θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο, όπως οι έντονοι ήχοι, η ενόχληση των ζώων και η καταστροφή των φυτών, η απόρριψη σκουπιδιών κ.ά.
γ. Εκτύπωση και έκδοση έντυπου υλικού –φυλλάδια, πολύπτυχα βιβλιαράκια, αφίσες, αυτοκόλλητα, κονκάρδες κ.ά.– με θέματα σχετικά με τους στόχους τής Εταιρείας.
δ. Αναπαραγωγή φωτογραφιών, ταινιών, κασετών, φωτοτυπιών κ.λπ.
ε. Εκτύπωση και διανομή ταχυδρομικών καρτών.
ς. Διανομή των παραπάνω και του υπόλοιπου υλικού τής Εταιρείας στην περιοχή δραστηριότητάς της και ευρύτερα.
ζ. Διοργάνωση εκδρομών με σκοπό τη συμμετοχή τού κοινού για επίσκεψη των χώρων με αντικείμενο ενδιαφέροντος. Στις εκδρομές αυτές θα λαμβάνεται μέριμνα για αποτροπή οποιασδήποτε επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, όπως παραπάνω αναφέρθηκε.
η. Διοργάνωση προβολών, ομιλιών, συζητήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, παραστάσεων, συναυλιών, αναβίωση τοπικών εθίμων, εκθέσεις βιβλίων, φωτογραφιών, έργων τέχνης, παραγωγή και μετάδοση εκπομπών ραδιόφωνου, τηλεόρασης, παραγωγή ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών, δίσκων κ.λπ.
θ. Διατήρηση και λειτουργία μόνιμης έκθεσης φωτογραφικού και άλλου υλικού. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.
ι. Δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίου ανοιχτού στο ευρύ κοινό, όπου θα μπορούν να σερβίρονται ποτά καφενείου και παραδοσιακοί μεζέδες.
ια. Επιδίωξη συνεργασιών με άλλες παρεμφερείς ως προς τους σκοπούς τους οικολογικές ομάδες και συλλόγους τού νομού, της περιφέρειας ή και ευρύτερα, της επικράτειας, και δημιουργία δικτύων συνεργασίας.
ιβ. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της αλλά και των κατοίκων τής περιοχής δράσης της και οποιουδήποτε άλλου/ης, για να ανταποκρίνονται πληρέστερα στη συνεργασία τους με την Εταιρεία.
4. Τα είδη που προαναφέρθηκαν μπορούν να πωλούνται κατά την κρίση τής Εταιρείας. Επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι υπηρεσίες της θα παρέχονται έναντι αποζημίωσης. Κατά την κρίση τής Εταιρείας τα μέλη και οι συνεργάτες, που θα εργάζονται για τους σκοπούς της, μπορούν να αποζημιώνονται απ’ αυτή με χρηματική αποζημίωση ή άλλο τρόπο.
5. Ο τρόπος επιδίωξης των στόχων τής Εταιρείας διέπεται από θεμελιώδεις αρχές, που έχουν ως εξής :
α. Η Εταιρεία κυρίως προτρέπει προς τη διατήρηση των αξιών που πρεσβεύει και αποφεύγει τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού, θεωρώντας ότι η επιλογή για τις πράξεις πρέπει να ανήκει στο υπεύθυνο πρόσωπο ή κοινωνική ομάδα ή συλλογικό φορέα ή κρατικό όργανο. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσφεύγει στην άσκηση ένδικων βοηθημάτων, ιδιαίτερα εκεί όπου απειλούνται σημαντικές αξίες. Φυσικά, ουδέποτε χρησιμοποιεί βία. Η προτροπή υλοποιείται με κύριο μέσο τον ελεύθερο λόγο, γραπτό ή προφορικό, τεκμηριωμένο και προσκείμενο στην αλήθεια, με αναφορά σε τυχόν αβεβαιότητες.
β. Όλα τα κείμενα που εκδίδονται από την Εταιρεία φέρουν την επωνυμία της και, όταν κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν και το ονοματεπώνυμο του συντάκτη τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του, με τη διευκρίνιση ότι δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώμη όλων των μελών.
γ. Αν, σχετικά με κάποιο από τους στόχους τής Εταιρείας, υπάρχουν ήδη κάποια πρόσωπα ή φορείς που έχουν παραγάγει έργο, η Εταιρεία έρχεται συμπληρωματικά να βοηθήσει, συνεργαζόμενη με αυτά. Δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να παρεμβληθεί στο έργο τους ή να σφετεριστεί το προϊόν τους. Η Εταιρεία θα επιθυμούσε να συμβεί το ίδιο και αντίστροφα.

Άρθρο 4. Πόροι. Πόροι τής Εταιρείας είναι:
α. τα απαιτούμενα για την εγγραφή των μελών ποσά και οι τακτικές συνδρομές τους, όπως αυτά καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. οι περαιτέρω εθελοντικές εισφορές και συνδρομές των μελών,
γ. οι επιδοτήσεις από οποιονδήποτε φορέα, οι επιχορηγήσεις, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές προς την Εταιρεία, εφόσον γίνονται αποδεκτά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
γ. τα έσοδα από εκδηλώσεις, παραγωγές και εκδόσεις τής Εταιρείας και από οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητάς της που περιγράφεται παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. ΜΕΛΗ

Άρθρο 5. Κτήση τής ιδιότητας του μέλους. 1. Τα μέλη τής Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
2. Τακτικά μέλη τής Εταιρείας είναι τα ιδρυτικά, που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, και μπορεί να γίνει όποιος συμφωνεί με τους σκοπούς της, υποβάλλοντας στο Γραμματέα του σωματείου σχετική αίτηση και καταβάλλοντας στον Ταμία το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φέρει την αίτηση προς συζήτηση στην πρώτη μετά την υποβολή της σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου. Η Γενική Συνέλευση, αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής και δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 7 του καταστατικού αυτού, αποφασίζει, κρίνοντας ανεξέλεγκτα, για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή της αίτησης. Στο μητρώο μελών γράφεται ο αριθμός της απόφασης.
3. Επίτιμο μέλος τής Εταιρείας μπορεί να εκλεγεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόταση πέντε τουλάχιστον μελών τής Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την ανεξέλεγκτη κρίση της, οποιοδήποτε πρόσωπο.

Άρθρο 6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. 1. Όλα τα μέλη τής Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα, που τους παρέχει ο νόμος.
2. Τα τακτικά μέλη τής Εταιρείας δικαιούνται, υπό τους περιορισμούς των άρθρων 14-18 του καταστατικού αυτού, να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να ορίζονται ως αντιπρόσωποι σε ομοσπονδίες ή άλλους οργανισμούς, να υποβάλλουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να λαμβάνουν γνώση όλων των δραστηριοτήτων τής Εταιρείας, να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου.
3. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα τής Εταιρείας. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Παρίστανται στις συνόδους της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Τα μέλη τής Εταιρείας υποχρεούνται να ενεργούν, όσον αφορά τις δραστηριότητές της στις οποίες συμμετέχουν, σύμφωνα με τις αρχές της, να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα αντίθετη στους σκοπούς αυτούς, να συμμετέχουν στις συνόδους της Γενικής Συνέλευσης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και των τυχόν εσωτερικών κανονισμών και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να καταβάλλουν τις συνδρομές και τις τυχόν έκτακτες εισφορές τους. Έχουν τέλος όλες τις υποχρεώσεις, που τους επιβάλλει ο νόμος.
5. Τα μέλη τής Εταιρείας ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση για την εν γένει περιβαλλοντική συμπεριφορά τους.

Άρθρο 7. Αποβολή τής ιδιότητας του μέλους. 1. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εισάγεται για συζήτηση στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται υποχρεωτικά δεκτή και το μέλος διαγράφεται. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αίτηση επανεγγραφής δεν γίνεται δεκτή πριν την πάροδο ενός έτους από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή.
2. Αν μέλος καθυστερεί συνδρομές ενός έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί στην πρώτη μετά την πάροδο του έτους ή σε μεταγενέστερη συνεδρίασή του, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά προειδοποίηση προς το μέλος, να το διαγράψει. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή. Αίτηση επανεγγραφής γίνεται δεκτή, μόνο αν καταβληθούν και οι καθυστερούμενες συνδρομές, λογιζομένου ότι το διαγραμμένο μέλος οφείλει συνδρομές και για το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.
3. Για κάθε άλλη παράβαση υποχρεώσεων, που πηγάζουν από το καταστατικό αυτό, και για κάθε νόμιμο λόγο αρμόδια για τη διαγραφή είναι η Γενική Συνέλευση κατά την εξής διαδικασία: Οποιοδήποτε μέλος τής Εταιρείας μπορεί να καταγγείλει την παράβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται να φέρει το θέμα στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, κάνοντας θετική ή αρνητική εισήγηση για τη διαγραφή του καταγγελλόμενου μέλους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με τη συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία για τη διαγραφή και το χρόνο διαρκείας της. Απόφαση διαγραφής δεν μπορεί να ληφθεί αν το υπόλογο μέλος δεν έχει κληθεί να απολογηθεί μπροστά στη Γενική Συνέλευση. Αν το μέλος παρά την κλήση του δεν προσέλθει, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει σε απόφαση. Τα θέματα διαγραφών προτάσσονται όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα ψήφου έχει το υπόλογο μέλος και για το θέμα της διαγραφής του. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διαγραφή. Αίτηση επανεγγραφής δεν γίνεται δεκτή πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος της διαγραφής. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής, αίτηση επανεγγραφής δεν γίνεται δεκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 8. Εκλεγμένα όργανα και αντιπρόσωποι, θητεία. 1. Όργανα της διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται για δύο έτη, κάθε δεύτερο Ιανουάριο, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών τής Εταιρείας.
2. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι τής Εταιρείας σε ομοσπονδίες ή άλλους οργανισμούς ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη τής Εταιρείας και μπορούν να είναι μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία τους καθορίζεται από το καταστατικό τής ομοσπονδίας ή τις οργανικές διατάξεις τού οργανισμού και, ελλείψει αυτών, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέλη των οργάνων της διοίκησης της Εταιρείας απαγορεύεται να συνάπτουν μ’ αυτή συμβάσεις, που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής ή αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους.

Άρθρο 9. Συγκρότηση σε σώμα τού Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Εταιρείας είναι πενταμελές. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία ή, αν συμφωνούν σ’ αυτό όλοι, με  φανερή, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποχρεούται να συγκαλέσει για το σκοπό αυτό ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος μέσα σε εφτά ημέρες από τις εκλογές. Ο παραπάνω σύμβουλος οφείλει να καλέσει εγγράφως όλους τους άλλους συμβούλους δύο τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Αν ο παραπάνω σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο, το δικαίωμα σύγκλησης μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο σε ψήφους σύμβουλο, για τον οποίο ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις και ίσου χρόνου προθεσμίες, και ούτω καθεξής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, μπορεί να επιβάλει στους συμβούλους, που, αν και όφειλαν, δεν εκπλήρωσαν τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, έκπτωση από τη θέση τους, ενώ μπορεί να κινηθεί κατ’ αυτών και η διαδικασία τής παραγράφου 3 του άρθρου 7 του καταστατικού αυτού. Οι σύμβουλοι, που εκπίπτουν από τις θέσεις τους, αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους κατά σειρά ψήφων. Αν μείνουν λιγότερα των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν αναπληρωτές, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του καταργουμένου.

Άρθρο 10. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η φροντίδα για την επίτευξη των σκοπών τής Εταιρείας. Αυτό διαχειρίζεται την περιουσία τής Εταιρείας και γενικά τα συμφέροντά της και εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία της. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτελεί τις αποφάσεις τους και εφαρμόζει το καταστατικό. Καθορίζει με απόφασή του το ύψος του απαιτούμενου για την εγγραφή ποσού και της συνδρομής των τακτικών μελών τής Εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση των χρημάτων τής Εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα και για την ποσότητα χρημάτων που μπορεί να μένουν στα χέρια τού Ταμία. Μπορεί να αναθέτει σε μέλη του την ειδικότερη επιμέλεια ορισμένων τομέων δραστηριότητας, να συγκροτεί επιτροπές από μέλη τής Εταιρείας και να καταρτίζει ή να αναθέτει την κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών. Λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση για τη δράση του και την οικονομική διαχείριση. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό τού επομένου έτους. Έχει τέλος κάθε άλλη αρμοδιότητα, που του παρέχει το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 11. Λειτουργία τού Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και τόπο, που καταρχήν ορίζονται με απόφασή του κατά την πρώτη του συνεδρίαση, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα. Ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία των μελών του μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση, οπότε τα μέλη πρέπει να καλούνται εγγράφως πριν τρεις τουλάχιστον ημέρες. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να συζητηθεί. Στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη τού Προέδρου ή του μέλους, που σύμφωνα με το καταστατικό αυτό τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτός απουσιάζει. Αν μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τρεις συνολικά τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να του επιβάλει έκπτωση από τη θέση του και να το αντικαταστήσει με τον πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό σύμβουλο, ενώ μπορεί να κινηθεί κατ’ αυτού και η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του καταστατικού αυτού. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμούνται και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 12. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας. 1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Αρχή και σ’ όλες τις εξωτερικές σχέσεις της και γενικά φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών τής Εταιρείας και το συντονισμό τής δράσης της. Υπογράφει κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με την Εταιρεία.
2. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σ’ όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει.
3. Ο Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία τής Εταιρείας, το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων, το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το μητρώο μελών. Φυλάει το αρχείο, το βιβλίο πρακτικών των συνόδων της Γενικής Συνέλευσης και τη σφραγίδα τής Εταιρείας. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με την Εταιρεία, και σφραγίζει την υπογραφή τού Προέδρου. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο στη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτοί για οποιοδήποτε λόγο κωλύονται ή απουσιάζουν.
4. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν τη σφραγίδα τής Εταιρείας, θεώρηση της Ελεγκτικής Επιτροπής και την υπογραφή του, τις συνδρομές των μελών και όλα τα έσοδα της Εταιρείας. Ενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται ύστερα από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρουν τον αριθμό τής σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το βιβλίο περιουσίας. Φυλάει τους φακέλους των παραστατικών εσόδων και εξόδων τής Εταιρείας και εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 13. Ελεγκτική Επιτροπή. 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Υποβάλλει έκθεση και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν ζητηθεί από αυτούς, που τη συγκαλούν, ή αν τη συγκαλεί η ίδια. Οι διαφορετικές εκτιμήσεις των μελών της αναγράφονται όλες στην έκθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα και παραστατικά ζητάει αυτή για τη διενέργεια του ελέγχου και να της παρέχει οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Για τα θέματα της συγκρότησης σε σώμα, της σύγκλησης, της πλειοψηφίας, της έκπτωσης των μελών της και της αναπλήρωσής τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του καταστατικού αυτού, που ισχύουν αντίστοιχα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά αμέσως πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, προς την οποία πρόκειται να υποβάλει έκθεση. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται και τα τρία μέλη της.
3. Οι ιδιότητες του μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους τής Ελεγκτικής Επιτροπής απαγορεύεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Αριθμεί και θεωρεί τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει ο Ταμίας τής Εταιρείας.
5. Ο Γραμματέας τής Ελεγκτικής Επιτροπής συντάσσει τις εκθέσεις της προς τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 14. Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μελών τής Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που αφορά την Εταιρεία, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη. Κατά μέλους τής Εταιρείας, που δεν συμμορφώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του καταστατικού αυτού. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη τής Εταιρείας, δηλαδή αυτά, που πριν την έναρξη της συνόδου της έχουν καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες συνδρομές τους.

Άρθρο 15. Τακτική Γενική Συνέλευση. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τον Ιανουάριο κάθε έτους και ασχολείται υποχρεωτικά με τον απολογισμό τής δράσης και της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό τού επομένου έτους. Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών τής Εταιρείας, και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση μέσα σε εφτά μέρες από τη ματαίωση της πρώτης, με τα ίδια θέματα. Η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οσοιδήποτε και αν είναι οι παρόντες. Πριν από κάθε συζήτηση η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της. Για την εκλογή προεδρείου αρκεί σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Και στην πρώτη και στην επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα τακτικά μέλη με έγγραφες προσκλήσεις υπογεγραμμένες και από το Γραμματέα, με φροντίδα τού οποίου στέλνονται στα μέλη, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα τής συνόδου. Η πρόσκληση αναφέρει τον τόπο και το χρόνο τής συνόδου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να συζητηθεί. Είναι δυνατό η πρόσκληση για την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση να αναφέρει και τον τόπο και το χρόνο τής τυχόν επαναληπτικής, οπότε γι’ αυτήν δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόσκληση. Στα μη ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη στέλνονται προσκλήσεις, στις οποίες επισημαίνεται η έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, χωρίς την άρση τής οικονομικής εκκρεμότητας.

Άρθρο 16. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν κρίνεται απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών τής Εταιρείας ή από την Ελεγκτική Επιτροπή, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα, που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την υποβολή της αίτησης των μελών ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Για τα θέματα της απαρτίας, της πλειοψηφίας, της επαναληπτικής συνόδου, της εκλογής προεδρείου, της πρόσκλησης των μελών και της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις τού προηγουμένου άρθρου για την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17. Καταστατική Γενική Συνέλευση. Απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου, για καταστατικά δηλαδή θέματα, μπορεί να ληφθεί σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το θέμα αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη, που ζητούν τη σύγκληση έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει και να έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους τουλάχιστον επί ένα έτος πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για τη λήψη απόφασης για τα καταστατικά θέματα η Γενική Συνέλευση, πρώτη ή επαναληπτική, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών τής Εταιρείας, και απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Αν στην ημερήσια διάταξη εκτός από τα καταστατικά θέματα αναγράφονται και άλλα, τα τελευταία συζητούνται κατά τους ορισμούς των άρθρων 15 και 16 του καταστατικού αυτού για την τακτική και την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεύτερη επαναληπτική καταστατική Γενική Συνέλευση δεν συγκαλείται, μπορεί όμως να συγκληθεί εξαρχής καταστατική Γενική Συνέλευση για τα ίδια θέματα. Για τα θέματα του χρόνου σύγκλησης, της εκλογής προεδρείου, της πρόσκλησης των μελών και της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του καταστατικού αυτού για την τακτική και την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18. Εκλογές. 1. Για την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση οργάνων τής διοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις τού άρθρου αυτού.
2. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγόμενη από τη Γενική Συνέλευση κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5-10 του άρθρου αυτού. Οι εκλογές για την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγονται από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων απευθύνονται προς την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά όργανο και αναρτά σχετικούς πίνακες στην αίθουσα ψηφοφορίας. Δικαίωμα δήλωσης υποψηφιότητας έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη τού σωματείου.
4. Αν κριθεί σκόπιμο, η ψηφοφορία μπορεί να προσδιοριστεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις προσκλήσεις προς τα μέλη ή να μετατεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε χρόνο και τόπο διάφορο αυτών τής συνόδου τής Γενικής Συνέλευσης, αλλά όχι σε χρόνο μακρότερο μιας εβδομάδας από τη σύνοδο.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο υποχρεούται να της παραδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους, εκτός αν κανένα μέλος τής Επιτροπής δεν αμφιβάλλει για την ταυτότητα του ψηφοφόρου.
6. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια και φακέλους, σε χωριστές κάλπες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Ο εκλογέας ψηφίζει μέχρι τρεις υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο, που περιέχει ψήφο σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, θεωρείται λευκό και δεν προσμετράται υπέρ κανενός.
7. Σ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο των εκλογών.
8. Ενστάσεις υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών προς την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποχρεούται να αποφασίζει γι’ αυτές.
9. Εκλέγονται ως τακτικά μέλη κάθε οργάνου οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών κάθε οργάνου, δηλαδή οι πέντε πρώτοι σε ψήφους για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρεις πρώτοι για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση. Οι υποψήφιοι, που δεν εκλέγονται, ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί, εφόσον πήραν μία έστω ψήφο.
10. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου, που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάγονται στο αρχείο του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. ΔΙΑΛΥΣΗ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19. Διάλυση. Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διαδικασία τού άρθρου 17 του καταστατικού αυτού και για κάθε νόμιμο λόγο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η τύχη τής περιουσίας του μετά τη διάλυση. Η διανομή τής περιουσίας του μεταξύ των μελών του απαγορεύεται.

Άρθρο 20. Παραπομπή στη Γενική Συνέλευση και το νόμο. Κάθε θέμα, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό αυτό ή σε τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς τής Εταιρείας, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το νόμο.

Άρθρο 21. Έναρξη ισχύος. Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 21 άρθρα, συζητήθηκε, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τους ιδρυτές τής Εταιρείας την 19η Δεκεμβρίου 2013. Ισχύει από την έγκρισή του από τον Ειρηνοδίκη Πρέβεζας και την καταχώρισή του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων τού Πρωτοδικείου Πρέβεζας.

Πρέβεζα, 19 Δεκεμβρίου 2013
Οι ιδρυτές

1. Διονύσιος Παπανίκος


2. Πελαγία Καλογήρου


3. Βασίλειος Γκίζας


4. Κωνσταντίνος Ντάλλας


5. Βασίλειος Ντερμάρης


6. Ιωάννης Κατσανός


7. Ελένη Καράμπαλη


8. Μιχαήλ Σιώζης


9. Βενετία Γιγή


10. Βασιλική Σαρρή


11. Χαρά Βαρσάμη


12. Διονυσία Βαρσάμη

13. Ελένη Γκρέφε


14. Σταυρούλα Πουλιάνου


15. Ειρήνη Νούτσου


16. Κωνσταντίνος Λογοθέτης


17. Ηλίας Χάιδας


18. Καλλιόπη Μιχελάκου


19. Κωνσταντίνος Καλύβας


20. Βασίλειος Τζίμας


21. Ιωάννης Κορωναίος


22. Μιλτιάδης Μπάλκος


23. Μαρία Σπυράκου


24. Μιχαήλ Νόβας